Kommunalval 2018

 

 

 

 

Näsängen i Österåker

 

 

Karta Näsängen

 

 

Resultat av omröstning för exploatering av  Näsängen i Österåker.

Omröstningen utfaller med 36-ja-röster, 13-nej-röster, 1 har avstått och 1 är frånvarande.

Nej röster

  •   Centern 1 av 2 röster
  •   Miljöpartiet 4, alla
  •   Roslagspartiet 5, alla
  •   SD 1 av 2 röster
  •   Vänsterpartiet 2, alla

Utdrag ur granskningsyttrande av Länsstyrelsen Stockholm.

 

Korta utdrag ur reservationer vid omröstningen.

Roslagspartiet
Vi anser att den täta bebyggelse som föreslås inte har stöd hos medborgarna. Att förvandla en av kommunens vackraste platser till en tätbebyggd småstad vore förödande för den framtida miljön.

Miljöpartiet
Vi anser att detaljplanen för Näsängen inte utgör ett så väsentligt samhällsintresse att det motiverar en oåterkallelig påverkan på en unik och värdefull kultur- och naturmiljö.

 

 

Miljöer och upplevelser som försvinner när Näsängen exploateras.

Varje år besöker 100.000 Hornborgarsjön för att se och uppleva trandans. I Österåker har vi under vårar kunnat se och höra tranor vid Näsängen och Johannelund, nu kommer denna möjlighet att gå förlorad.

 

 

 

En havsörn i en torrbjörk vid Näsängen. Vid en exploatering kommer både björk och havsörn att försvinna ifrån Näsängens närområde.

 

 

 

Storspov och brushane kan ses och höras under vår- och höststräck, dessa upplevelser kommer sannolikt att upphöra.

 

 

 

Brun kärrhök (hanne) över Näsängen. Brun- och blå kärrhök kommer att påverkas negativt och de kommer troligen att försvinna helt.

 

 

 

En skogsmård vid strandängen, den står på två ben för att se bättre över ängarna. En trevlig upplevelse. Det finns mycket att se och uppleva vid Näsängen, se reportage om Näsängen för åren 2016, 2017, 2018. Se även reportagen rävmorgon, älgmorgon och fiskgjuse. Det finns otroligt mycket att uppleva vid Näsängen bara man stannar till.

 

 

 

 

Här försvinner jordbruksmark och en av kommunens finaste platser när det gäller natur- och kulturvärden. En byggnation som går emot kommuninvånarnas intresse, det finns annan mark att bygga på.

Glöm inte namninsamlingen för folkomröstningen om Täljöviken, helt formellt riktig och godkänd, c:a 3 400 namn på kort tid. Folkomröstningen nekades sedan av Moderater och Socialdemokrater, ja man hade antagligen förlorat.  Du får helt enkelt inte som kommuninnevånare vara med och påverka din egen kommun. Det saknas lyhördhet, respekt och ödmjukhet för innevånarna bland Moderater och Socialdemokrater, de är för stora och maktfullkomliga. Det enda sättet att påverka är att bojkotta dessa partier.

Sammanställt av Tomas Seippel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *