Insändare angående Naturreservat  i tidningen MITTI, tidningen Kanalen gjorde inget trots påminnelse. 

 

 

 

Visst finns det förutsättningar att strandängarna vid Täljöviken kan bli ett av länets mest intressanta reservat men då krävs en ny reviderad detaljplan, bort med all bebyggelse söder om huvudgatan (genomfartsgatan) vid Näsängen. Det skapar stora fördelar, möjliggör höga naturvärden, lätta att skåda och lätt att få kontakt med ängarna och den marina miljön. Vidare skapar det utrymme för strandängarna att krypa uppåt när havsnivån höjs. Givetvis skall badplats och den långa bryggan bort (ett störande inslag i en känslig miljö, ESKO). En översyn av skötselplanen behövs som tar hänsyn till bland annat rödlistade och andra intressanta arter, här finns minst 14 rödlistade fågelarter, Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar 2 för Näsängen (en undermålig redovisning). Området är bland annat ett aktivt revir för havsörn och ett jaktområde för lärkfalk, det finns många intressanta arter i nuläget, det gäller att i första hand att bevara dessa och i viss mån öka omfattningen.

Under häckningssäsong bör det vara tillträdesförbud för delar av strandängarna och parkeringsmöjligheter vid genomfartsgatan om det är fri sikt över ängarna samt ett fågeltorn på lite längre sikt i området Täljöviken.

Detta kommer antagligen inte att hända, det blir bara drömmar, politiker pratar gärna och mycket inför val, när de väl är valda lyssnar de inte längre. Glöm inte folkomröstningen för Täljöviken som avslogs av politikerna. Blir det ett naturreservat finns det dock förutsättningar att det kan bli bra om det är tillräckligt väl underbyggt. Området är absolut Österåkers bästa och viktigaste naturområden i Åkersbergas närhet och skall vara en tillgång för hela kommunen med ca. 70 000 – 75 000 innevånare år 2040, de flesta boende i Åkersberga, Österåker kommer efter 2040 fortsätta att växa. När Österåkers golfklubb bygger om då anlitas proffs. Här behövs professionell kunskap på naturvärden om det skall bli ett av länets mest intressanta reservat och en tillgång för hela länet.

 

Tomas Seippel

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *