Näsängen 0ch Johannelund 2016

 

 

 

 

År 2016, ett bildreportage om Näsängen och åkrarna norr om Näs Gård mot Johannelund i Österåker.

Näsängen är ett mycket vackert område vid Näsuddens naturreservat och Näs Gård. När man går ifrån parkeringen mot Näsuddens naturreservat, ligger området Näsängen på höger sida mot Näs Gård och som omfattar även gården. Näsängen tillsammans med Näsuddens naturreservat är Österåkers viktigaste natur- och rekreationsområde. Det finns inget annat område i Österåker med liknande kvalitéer, ett kustområde med strandängar (det sista obebyggda kustområdet i Åkersbergas närhet), ett mycket vackert kulturlandskap, ett 1000-årigt kulturarv, ett rikt djurliv, en ostördhet utan påträngande bebyggelse och som ligger lättillgängligt i Åkersbergas närhet, 5 -10 minuter med cykel ifrån Åkersberga centrum. Även åkrarna norr om Näs Gård har ett betydande naturvärde och förstärker området vid Näsängen som ligger centralt mellan Näsuddens naturreservat och åkrarna norr om Näs Gård. Näsängen är en rast- och födolokal för flyttfåglar och en födolokal för häckande fåglar i närområdet.

Jag sitter inte i gömsle, utan visar mig öppet längs med en traktorväg i landskapet, vilket innebär att det blir långa fotoavstånd, djur och fåglar har ett säkerhetsavstånd som egentligen är för långt för min kamera. En del bilder är svaga och är enbart med för att dokumentera områdets fina kvalitéer, det finns dessutom många bilder som inte kom med på grund av att omfånget då blir för stort. Det blir antagligen ett reportage för 2017, bilderna finns, arbetet kvarstår.

Klicka på en bild så blir den större och mer detaljrik. 

 

Näsängen med en skymt av Täljöviken till vänster, Näs Gård rakt fram med ladorna som syns mellan träden och Runö konferensanläggning till höger. Det är en mycket varierande biotop på en begränsad yta med saltsjön, vassar, strandängar och odlingslandskap med skog i bakkant och Näsuddens naturreservat i framkant, finns inget annat område med liknande kvalitéer i Åkersbergas närhet.

 

 

Tidig vår 2015, snön är borta på gärderna och sångsvanar betar på ängen närmast Näsudden naturreservat. En av mina favoritfåglar med sin gula näbb och med ett trumpetande läte när den kommer flygande.

 

 

Nu är vi inne i april år 2016 med tranor på åkrarna vid Johannelund. Hannar och honor är lika, honorna är dock något mindre. Är det tre hannar och en hona? Även tranorna trumpetar när de flyger, det är så man brukar upptäcka dem.

 

 

Trandans, här övas det inför tranornas Let’s dance, se fotarbetet. Från luften hörs andra tranor trumpeta. Våren är här, vilken känsla.

 

 

Maj, frukost i det gröna med maskrosor på menyn. Det var ett 20-tal grågäss på ängen och alla åt maskrosor. Det finns ett hundratal gäss i området främst vitkindade gäss och grågäss men även ett mindre antal Kanadagäss. En del gäss häckar i området runt Täljöviken, gäller alla tre arterna. Det blir gässlingar fram över.

 

 

Brun kärrhök, en hanne spanar efter byte . Både hanne och hona kan ses över ängarna vid Näsängen. Den glidflyger med tydlig V-ställda vingar.

 

 

En hona, brun kärrhök med beige hjässa. Vingarna är mörkt bruna, det är solbelysningen som gör att de blir ljusa, men de är mörkbruna.

 

 

Fasaner ser man sällan ute på öppna marker, utan de vill gärna ta skydd i högt gräs och i buskage. Den här tuppen fanns på kullen vid parkeringen till Näsuddens Naturreservat. På våren kan man höra fasantuppar gala i närområdet vid Näsängen.

 

 

Nu är vi inne i juli månad. En skogsmård visade sig plötsligt vid ett buskage på strandängen, den kom ut i gränsen mellan två ängar och ställde sig på bakbenen för att se bättre, gräset var rätt högt på den ena ängen. Sprang/hoppade (gjorde långa språng) mot traktorvägen och upp mot skogen.

 

 

Här står den på bakbenen för att se bättre, vred på huvudet åt olika håll och tittade.

 

 

Här tar den avstamp för långa språng upp mot traktorvägen, lyfter frambenen för att sedan trycka på med bakbenen.

 

 

Korpar är svåra att fota, de är bara svarta. De blir inga strukturer eller detaljer. Se glimten i ögat, något fuffens är på gång. Man hör oftast när den kommer, ett djupt något skorrande “krrahk eller klong, klong” .

 

 

Korpen sitter i en av torrbjörkarna (den smala) vid Näsängen och skriker åt en fiskmås som kommer för att sätta sig i björken, här får du inte sitta, måsen viker av.

 

 

En rådjursbock, den kom ifrån området vid Näs Gård, vindriktningen låg emot mig så han kände ingen vittring. Rådjur ser dåligt men hör bra. Han kommer närmare och närmare, hör hur kameran klickar, nu ser han mig, stannar upp, viker av och sätter sedan av i språng.

 

 

Gulmåra och kråkvicker i gränslandet mellan åker och annan mark.

 

 

Rödräv på jakt efter sork på ängarna, lyssnar intensivt och är mycket koncentrerad.

 

 

Vad tittar du på?

 

 

 

Nu är det höst.

 

 

Några kråkor kraxade i luften bakom mig. Jag vände mig om. Jo, det var en rovfågel, en ung sparvhök. Två kråkor och en sparvhök tumlade om varandra högt i luften. Sparvhöken var morsk trots sin litenhet. Så småningom försvann sparvhöken och kråkorna åt var sitt håll, ingen vinnare ingen förlorare av vad jag kunde se.

 

Inte bara fågel

Längs med traktorvägen och stängslet vid strandängen finns det relativt gott om trollsländor, i detta fall är det troligen en tegelröd ängstrollslända, för att vara helt säker behöver man se framsidan.

 

 

Det finns två torrbjörkar på strandängen, det här är den ena. Ibland finns här stora flockar med, starar, kajor, björktrastar mm och ibland mer spännande upplevelser.

 

Vad finns där nere?

Nu är vi i september och vid ett av mina besök ökade pulsen märkbart när jag steg ur bilen. En havsörn lyfte ifrån marken under torrbjörken och satte sig i trädet. Kameran var kvar i bilen. Det var en gammal havsörn med gul näbb, vit stjärt och ljust huvud. Den satt där och tittade. Jag fick tag i kameran och havsörnen satt kvar.

 

 

 

Några skator och kråkor kom och satte sig närgånget i björken, en mycket nära. Är den inte mäktig, jämför med skatan? Vingspannet är nästan 2,5 meter, armarna räcker inte till.

 

 

Ung gransångare i nyponsnåren vid parkeringen. Den får representera ett flertal småfåglar som inte får plats; sånglärka, steglits, sävsångare, sädesärla, pilfink, ladusvala, stenskvätta m.fl. arter.

 

 

I torrbjörkarna mellanlandar en hel del fåglar när de flyger till naturreservatet över Näsängen eller tvärt om. Här har en spillkråka satt sig, en hanne med sin röda hjässa till skillnad mot honan som har en liten fyrkant bak på hjässan. Det var i denna björk som havsörnen satt. Här brukar även starar, ringduvor, kråkor, kajor, nötskrikor med flera arter rasta.

 

 

Ormvråkar ser man då och då över Näsängen. Den här flyger ut över Täljöviken, efter att ha suttit på en stängselstolpe vid strandängen och tittat efter sork.

 

 

Sen höst, oktober. En varfågel sitter vid buskaget vid strandängen och spanar efter mindre gnagare, insekter är det inte speciellt gott om den här årstiden. En norrlandsfågel på väg söder ut, enstaka fåglar övervintrar i Uppland och i södra Sverige.

 

Med cykel ifrån Åkersberga centrum når man Näsängen på fem till tio minuter. Ett område väl värt att besöka. Tidiga morgontimmar kan rekommenderas, 1-2 timmar, utöver djur finns det dofter, vind, sol, ljud och långa siktlinjer över vatten och åkermark som ger upplevelser. Framför allt besök Näsängen innan det är försent upplev ostördheten och skönheten som än så länge finns kvar. Men det är bråttom, grävskoporna gräver längre bort vid Täljöviken och konferensanläggningen.

 

Tomas Seippel

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *