Rovfåglar vid Näsängen

 

 

 

Det är det häftigaste jag har sett sa sexåringar på ett fritis när de låg på rygg och tittade på två havsörnar som seglade uppe i skyn (Naturmorgon). Rovfåglar har alltid väckt intresse när de cirklar uppe i luften eller när de står och ryttlar.

Näsängen ligger vid Täljöviken, här finns långa siktlinjer med en varierad biotop, en havsvik, vassbälten, strandängar, åkerholmar, jordbruksmark med närliggande skogsområden. Detta förhållande skapar ett rikt djurliv som även drar till sig rovfåglar. En del rovfåglar häckar i närområdet och har Näsängen som sök- och födoområde.
Jag vill visa på Näsängens mycket fina kvalitéer och upplevelser. Alla bilderna är fotade vid Näsängen utom en, jag återkommer till det senare.

Reportaget är en sammanställning för åren 2016 och 2017. En del bilder är nya och andra finns med i tidigare reportage om Näsängen. Det finns många möten där det inte blev några bilder eller det blev bilder med dålig upplösning.

Klicka gärna på bilderna för att få helskärm, det blir en stor skillnad.

 

Sparvhök

Sparvhöken är vår vanligaste rovfågel med 45 000 häckande par i Sverige och förekommer som väntat vid Näsängen. Den häckar i närområdet men är ändå rätt diskret och svår att upptäcka.

 

Det är oftast kråkfåglar som talar om att det är en rovfågel i närheten. Några kråkor kraxade i luften bakom mig. Jag vände mig om. Jo, det var en ung sparvhök. Två kråkor och en sparvhök tumlade om varandra högt upp i luften. Sparvhöken var morsk trots sin litenhet. Så småningom försvann sparvhöken och kråkorna åt var sitt håll, ingen vinnare ingen förlorare av vad jag kunde se.

 

En sparvhök spanar ifrån ett buskage vid strandängen, vilken blick. Ser den något?

 

En sparvhök i flykt. Runda vingar och lång stjärt.

 

Brun kärrhök

Brun kärrhök, en rovfågel som glidflyger med V-ställda vingar längs med vassar och öppna marker på jakt efter gnagare och småfåglar. Det är en slättsjöfågel, den ses vid Näsängen och häckar troligtvis i närliggande vassområden. Honan är brun med beige huvud. Hannen är brun på ryggen och vingarna är gråblå med svarta vingspetsar, ljus undersida. Ju äldre fågel desto klarare färger. Den är inte hotad, men inte vanlig. År 2000 uppskattades det svenska beståndet till 1400 par.

 

Brun kärrhök, hanne glidflyger med v-ställda vingar. En gammal hanne med blågrå vingar och svarta vingspetsar.

 

 

Hanne brun kärrhök, ljus undersida och svarta vingspetsar.

 

 

En hanne glidflyger över strandängen, i bakgrunden Svinninge marina.

 

 

Brun kärrhök, hona vid Näsängen. Brun med beige hjässa. Den har setts ett flertal gånger vid Näsängen. Här lyfter hon ifrån ängen efter att gått ned och satt sig på marken.

 

 

En hanne på en stängselstolpe vid strandängen. Den ser lite rufsig ut, den ruggar troligen, dvs tappar fjädrar och nya växer ut.

 

 

Här lyfter den ifrån stolpen.

 

 

Hona, brun med beige hjässa.

 

 

Ormvråk

Ormvråken är vår näst vanligaste rovfågel med ca. 30 000 häckande par. Den är betydligt lättare att upptäcka än sparvhöken där den sitter på en stolpe vid vägkanten eller cirklar uppe i skyn. Hona och hanne är lika. Föda är gnagare, fågelungar, ormar, grodor, insekter, dvs en allätare. Den tar orm men den huvudsakliga födan är sork.

 

En ormvråk kretsar över Näsängen, en tidig vårdag.

 

 

En ormvråk kom och satte sig i den mindre torrbjörken på strandängen. Jag såg inte när den kom utan plötsligt satt den bara där. Blicken är koncentrerad, den har sett något.

 

 

Här flyger den ut lågt över Täljöviken.

 

 

En vanlig syn, en ormvråk sitter på en stängselstolpe och spanar, i detta fall vid Näsängen. Det är oftast så här den ses sittande längs våra vägar.

 

Ormvråk i flykt.

 

 

 

Fiskgjuse

 

 

Fiskgjuse, se reportage fiskgjuse.

 

 

Havsörn, Upplands landskapsfågel.

 

 

Kråkor och måsar skränade upprört, där kom den, en havsörn. Den satte sig i en tall och blickade över de öppna markerna vid Näsängen. De efterföljande kråkorna och måsarna tröttnade efter ett tag och försvann.

 

 

En gammal havsörn med gul näbb och vit stjärt. Den flög upp ifrån marken och satte sig i den större torrbjörken på strandängen. Vad finns där nere?

 

 

Ääh, det var inget.

 

 

Stor och mäktig, jämför med skatan. Havsörnen får sällan vara ifred, det är rena mobbing ibland. Se hur skatan kraxar och det fanns flera kråkor i trädet. Även de kraxade och var närgångna.

 

 

Högt över Täljöviken.

 

 

En havsörn, den kom bakifrån. Kajor och ringduvor lyfte med ett brak med flaxande vingar ifrån åkern framför mig.

 

 

 

Lärkfalk

Den kan i bland ses över Näsängen. Den är något mindre än en tornfalk och har ett annat jaktsätt. Den fångar alla byten i luften, stora insekter (trollsländor, skalbaggar mm) men även svalor och andra småfåglar kan komma ifråga. Den häckar i kråkbon som ligger i skogsdungar eller i gles skog.

 

En lärkfalk på Öland, en fin tecknad falk. Det blev inget foton ifrån Näsängen. Fotografen han inte med.

 

 

Varfågel (ingen rovfågel men den har en rovfågelnäbb)

Varfågeln är ingen rovfågel utan tillhör familjen törnskator, men den får ändå vara med, den är elegant tecknad i vitt och grått med en svart ansiktsmask och svarta vingar.
En norrlandsfågel och som kan ses vid Näsängen under sträck, främst under hösten och i enstaka fall övervintrar den i Uppland och södra Sverige. Den räknas inte som rovfågel men har en kraftig rovfågelnäbb och tar mindre gnagare, småfågel och insekter. Hona och hanne är lika till utseende.

 

En varfågel en oktoberdag vid Näsängen.

 

 

Samma fågel i en annan posering. När löven har fallit och man ser en vit boll högt upp i ett buskage i öppna marker, då är det högst sannolikt en varfågel.

 

Sammanfattningsvis så finns det mycket att se och uppleva vid Näsängen. Under somrarna har jag varit där en till två gånger i veckan, tidigt på morgonen ca: 1,5 timme, många gånger sätter jag mig någonstans längs med traktorvägen till Näs Gård. Det händer alltid något, under 2016 såg jag oftast minst två rovfåglar vid mina besök, under 2017 flyttade min fokus över på en rävfamilj som höll till på en åkerholme vid Näsängen, se reportage Rävmorgon.

Näsängen är vårt viktigaste natur- och rekreationsområde i Åkersbergas närhet. Det är en plats med mycket vackra vyer och fina naturupplevelser, detta är det enda kvarvarande kustområde som är obebyggt i Åkersbergas närhet. Det är vad människor eftersöker och uppskattar. Är Österåker en skärgårdskommun för alla?

 

Tomas Seippel

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *