Ljusterö

Våldtäkt på miljön, insändare i              tidningen Kanalen 1 augusti 2017

                                                                                                    

”Ljusterö planprogram” är en fördjupning av ”Översiktsplan för Österåkers kommun 2040”. Man kan läsa där att ”ny bebyggelse skall anpassas till skärgårdslandskapet avseende omfattning, utformning och placering” och att ”olämpligt placerade byggnader kan påverka landskapsbilden negativt”.

I Linanäs har en restaurang placerats i princip på ångbåtsbryggan och bryter landskapsbilden. När Storskär angör bryggan göms hon bakom denna byggnad. Den landskapsbild som kommunen vill värna förändrar allt väsentligt och målsättningen att vara den främsta skärgårdskommunen får sig en rejäl törn. – Restaurangen är felplacerad!

Vid infarten till Linanäs och Grundvik har man helt emot intentionerna i planprogrammet låtit bygga 28 bostadsrätter på en liten yta. Svarta höga tätt byggda parhus i modern arkitektur. Tidigare landade helikoptern här, då och då, men nu har vi ett ufo att fästa ögonen på! Husen runt omkring ser ut som friggebodar! – Husen är felplacerade!

Vad hjälper snygga mål om miljön när man så här flagrant våldför sig på dem? Är man så desperat från kommunens sida när man vill öka turismen och boendet att man helt sonika struntar i beslut klubbade i kommunfullmäktige? Länets mest attraktiva skärgårdskommun, står det på hemsidan, sant?

Som pricken över i har den driftige, av kommunen välsignade, entreprenören förankrat en bastuflotte på grundet vid inloppet till Linanäs. Vyn över Saxarfjärden förändras i ett slag, men vad gör det, han fixar ju skattebetalare och turister till kommunen!

Göran Thingwall
Linanäs, Ljusterö

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *