Näsängen  och Johannelund 2017. 

 

 

Det här är ett bildreportage för 2017 över Näsängen och åkrarna norr om Näs Gård i Österåker. Reportaget är fram till och med augusti och vill visa på de fina naturvärden som finns i området samt att ge uppmärksamhet till Näsängen.
Näsängen är ett mycket vackert område vid Näsuddens naturreservat och Näs Gård. När man går ifrån parkeringen mot Näsuddens naturreservat, ligger området Näsängen på höger sida mot Näs Gård och omfattar även gården. Näsängen tillsammans med Näsuddens naturreservat är Österåkers viktigaste natur- och rekreationsområde. Det finns inget annat område i Österåker med liknande kvalitéer, ett kustområde med strandängar (det sista obebyggda i Åkersbergas närhet), ett mycket vackert kulturlandskap, ett 1000-årigt kulturarv, ett rikt djurliv, en ostördhet utan påträngande bebyggelse och som ligger lättillgängligt i Åkersbergas närhet 5–15 minuter med cykel ifrån Åkersberga centrum. Även åkrarna norr om Näs Gård har ett betydande naturvärde och förstärker området vid Näsängen.

Jag sitter inte i gömsle, utan rör mig öppet längs med en traktorväg i landskapet, vilket innebär att det blir långa fotoavstånd, ett undantag är bilderna på älgen, då satt jag i bilen och den kom upp på vägen och ställde sig framför bilen. En del bilder är av mindre bra kvalité men är med för att visa på områdets fina naturvärden.

Näsuddens naturreservat är ett ungt reservat och tillsammans med Näsängen är området inte helt känd bland kommunens innevånare, det tar tid, men besöksfrekvensen ökar och området är mycket uppskattat.

Läs även reportagen:
– Näsängen och Johannelund 2016
– Älgmorgon maj 2017
– Rävmorgon Näsängen 2017
– Fiskgjuse vid Näsängen 2017
Reportagen ger tillsamans en överblick över Näsängens och Johannelunds otroligt fina naturvärden.

Klicka gärna på bilderna för att få helskärm, det blir en stor skillnad.

 

 

Näsängen med en skymt av Täljöviken till vänster, Näs Gård rakt fram med ladorna som syns mellan träden och Runö konferensanläggning uppe i högra hörnet. Det är ett varierande område på en begränsad yta med saltsjön, vassar, strandängar, åkerholmar och odlingslandskap med skog i bakkant och Näsuddens naturreservat i framkant, detta skapar ett mycket rikt djurliv.

 

Näsängen och Näsudden i Österåkers är ett uppskattat rekreationsområdet. Här finns ett lugn och en harmoni som saknas i samhället i övrigt och som det finns ett stort behov av.

 

2017, Islossning i Täljöviken

Den 25 mars, islossning pågår i Täljöviken med två stora råkar. På iskanten kanadagäss och i bakkant vitkindade gäss som är betydligt mindre med svart ned på buken. I råken bakom ligger storskrake och knipa. Utanför bilden stod ett 10-tal tofsvipor ute på isen och huttrade.

 

 

Den andra april vid sjutiden på morgonen stannade jag till vid skogspartiet som ligger vid Johannelund öster om vägen vid åkrarna mot Åkersberga. Jag var nyfiken på tranorna som jag hade sett där tidigare. I samma område fanns även rådjur och fälthare. Tre råbockar betade på en åker, vinterpälsen var kvar och hornen var inte fejade men hade vuxit ut,  klara för fejning.

 

Jag gick försiktigt i skogskanten, där på åkern var några kanadagäss, trastar, jo där var också två tranor ganska långt ute på en åker. De spatserade så som bara tranor kan göra, trumpetade då och då. Vid ett tillfälle svarade en flock tranor ifrån luften, det var vår.

 

Korp vid Johannelund, den sågs och hördes vid flera tillfällen i området, den häckar sannolikt i närliggande skogsområde.

 

 

Den 11:e april tofsviporna hade kommit till Näsängen, de spelflög intensivt över ängarna. I år var det minst fyra par som häckade på den västra åkern ned mot naturreservatet. Viporna har sina bon på marken, de höll kråkorna borta ifrån ängarna långt in i juli för att skydda ägg och ungar. Om någon kråka kom flygande över ängarna blev den aggressivt bortjagad.

 

 

Den 13.e april, nyutsläppta kor med två kalvar vid Näs Gård.

 

 

Den 17:e april, storspov rastar på den östra åkern nedanför Runö konferensanläggning. Jag trodde först att någon busvisslade men så kom en ny vissling. Med hjälp av kamerans zoom upptäckte jag spovarna, en härlig överraskning. De lyfte efter en stund.

 

Vitkindade gäss tidig morgon på den nordöstra ängen mot Tunaviken, samma åker som storspoven rastade på. Här på åkern betade ett 60-tal vitkindade gäss och ett 20-tal grågäss samt några kanadagäss.

 

Tranor på åkern närmast naturreservatet. Åkern kultiverades under april, dvs det översta jordlagret luckrades upp, hit sökte sig bland annat tranor, tofsvipor, fiskmåsar och kajor.

 

                                                                    Maj 2017

 

Buskskvätta på en stolpe vid strandängen. Den häckar i området, på hösten sågs tre utflugna ungar.

 

En Älgko vid Johannelund, är hon dräktig? Läs reportage Älgmorgon.

 

 

 

Ängarna vid Näsängen har en mycket stor betydelse för djur- och fågellivet. Här betar gäss. Fiskmås och strandskator m fl. arter söker mask och insekter. Sånglärkor och tofsvipor häckar på ängarna. Långväga flyttfåglar, såsom storspov, ljungpipare, brushane, m fl. rastar vid Näsängen. Både rådjur och fälthare söker föda på ängarna. Alla bilder i reportaget visar på ett starkt samband till Näsängen och Johannelund.

 

 

Fälthare vid Näsängen, totalt har jag sett åtta harar samtidigt ute på ängarna.

 

Strandskatorna häckar i närområdet, de brukar komma inflygande livligt skränande till Näsängen. Smutsig på näbben, har den hittat något matnyttigt?

 

 

En ung strandskata i närområdet.

 

 

Man hajar till, en huggorm solade sig vid åkerholmen ned mot Näsudden.

 

Det finns flera sånglärkor vid Näsängen som sjunger intensivt under tidig vår och sommar fram in i augusti.

 

 

                                                                   Juni och Juli

 

 

Björktrastar letar insekter på ängarna. Under hösten förekommer det större flockar med starar och trastar.

 

 

Även koltrastar letar insekter, sommaren är en intensiv tid med ungar i boet.

 

En törnskata, en hane sitter högt i ett buskage på strandängen och spanar efter insekter.

 

 

Gråhäger vid Täljöviken, de är svåra att upptäcka när de står i vassen och spanar efter fisk, men de syns och hörs tydligt på långt håll när de kommer flygande med ett starkt skorrande läte.

 

 

Nyslaget hö på den östra åkern med fina strängar, en fin syn.

 

 

Läs mer i reportaget Rävmorgon Näsängen 2017. Finns det ungar?

 

 

En märklig gåsvandring, jag satt stilla i kanten av traktorvägen, 103 vitkindade gäss vandrade förbi mig på ett avstånd av ca. 30–40 m i ett makligt tempo, jag räknade dem alla. De gick ifrån åkerholmen vid vägen nere till naturreservatet och upp till en ärtåker vid Näs Gård, vände där efterhand som de kom fram och vandrade tillbaka, totalt mer än en halv kilometer.

 

Vitkindade gäss inflygande ifrån vattnet utanför Näsängen.

 

Fiskgjuse över vattnet vid Näsängen. Läs mera i reportaget Fiskgjuse vid Näsängen 2017.

 

 

Den 12:e juli kom två brushanar flygande över strandängen, en kom med på bild, även rödbena och enkelbeckasin syntes och hördes samma dag. Enkelbeckasinen spelflög över Näsängen med ett ljudligt brummande ifrån stjärtpennorna, då och då gick den ned på strandängen, den häckade sannolikt där.

 

 

En brun kärrhök, hanne spanar över åkrarna vid Näs Gård, ses rätt ofta vid Näsängen.

 

En sparvhök i ett buskage vid strandängen, vilken blick. Ser den något?

 

 

                                                                    Augusti

 

 

Råbock i en snygg rödbrun sommarpäls.

 

En get vid åkern mot Naturreservatet, ibland sågs 3–4 getter samtidigt, även råbockar sågs då vid en del tillfällen. Rådjuren är störda av byggnationen vid inre Täljöviken och håller nu delvis till vid Näsängen.

 

Augusti, det är parningstid för rådjuren. Här en mycket intresserad råbock. De springer runt i cirklar, hinden först och råbocken efter.

 

Den 14:e augusti, ett vemodigt visslande, ljungpipare. De var svåra att upptäcka, de försvann i grönskan, men där såg jag två stycken tillsammans med flera tofsvipor.

 

 

 

 

Strandängen vid Näsängen är väl inhägnad, det saknas en övergång. Efter två försök och med hjälp av en sten på högkant gick det, men man får inte vara alltför stel i lederna inför denna gymnastiska övning.

 

En ung törnskata i nyponsnåret vid parkeringen.

 

 

En tistel, mat för bland annat steglits när den har gått i frö.

 

En ung brushane vid strandängen.

 

En flock tofsvipor, ca. 60 stycken, de rastade ett par veckor vid den västra åkern mot naturreservatet, här var de minst störda. Även Ljungpiparna rastade här.

 

Den 24:e augusti, 6–8 gulärlor rastade tillsammans med ett 40-tal sädesärlor.

 

Den 28:e augusti, en havsörn kom bakom mig och flög ut över Täljöviken, kajor och ringduvor lyfte förskräckt ifrån åkern. Havsörnar syns då och då i området men undviker den inre delen av Täljöviken som nu är en byggplats.

 

 

Här förvandlas den inre delen av Täljöviken till vägar och bostäder.

Näsängen är den sista obebyggda kustremsan som är lättillgänglig i kommunen. Hur är det, är vi en skärgårdskommun även för de som inte bor vid vattnet, centrala Åkersberga m fl. områden? Kommunen refererar gärna till naturen och skärgården i text och bild och har antagit en devis ”Länets bästa skärgårdskommun”.

Det är mycket stora avvikelser i ord och handling, dvs vad som säjs/skrivs och i vad som görs. Näsängen är ett unikt område som inte borde exploateras utan bevaras speciellt nu när Åkersberga växer kraftigt och grönområde efter grönområde försvinner. Det byggs tätt, tätt, vilket kräver att det även finns natur- och rekreationsområden i närheten.  Var finns de områdena?

Länets bästa skärgårdskommun????????

 

 

2 reaktioner till “”

  1. Tack för ett fantastiskt fint bildspel och reportage. Där fanns en del fågelarter jag aldrig sett därute. Häftigt!
    Trist att man nu ska fördärva merparten av detta. Hoppas dock att några arter törs stanna kvar.
    Anita

  2. Detta naturkalendarium var verkligen fullmatat! Oerhört värdefull dokumentation över de rika naturvärdena som kan gå till spillo – mkt fina foton!
    Christoffer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *