Skarvarnas holmar och havsörn vid Östanå

 

 

 

Det finns två mindre holmar ca. 1,5 km söder om färjelägret vid Östanå, anges på karta som Småholmarna. Holmarna har tagits över av skarven (mellanskarv) som boplats. De lyser vita i solljuset av guano som innehåller stora mängder kväve, fosfor och frätande ammoniak, träd och växter dör. Det är inget att oroas över, när skarvarna lämnar ön kommer vegetationen att återkomma explosionsartat. Artsammansättningen ändras till fördel för de arter som gillar rik näring, även insektssammansättningen förändras, den biologiska mångfalden ökar i skärgården.

Klicka gärna på bilderna det gör stor skillnad.

 

Fotot taget 24 maj 2011 av Småholmarna som lyser vita i solljuset.

Vid analys av bilder ifrån detta tillfälle fanns det skarv men inga skarvbon på marken och inga havsörnar varken i träden eller på marken.

 

2019
Det har ryktats om att det har setts havsörn vid holmarna, men jag har aldrig sett någon själv. Jag var nyfiken och beslutade att försöka undersöka sanningshalten i ryktet. Men det är inte lätt om man inte har tillgång till en båt.
Det närmaste jag kom öarna ifrån land var Ryssudden söder om Östanå färjeläger, ett fotoavstånd på ca: 1 km. Men det fick börja så. Den 15/4 fanns det gott om skarv men inga havsörnar, det såg inte så lovande ut.

 

Foto den 7 juni.

 

Ett nytt försök, den här gången den 7 juni. Satt det inte något högst upp i en av trädtopparna?
Profilen verkade vara större och rundare än en skarv. Hemma vid datorn, en liten prick blir fortfarande en liten prick men en dubbelt så stor prick. Det var en havsörn i övrigt var det bara skarv. Intresset ökade.

Nästa besök blev den 9 juni kl. 5:00. Den här gången var det 3 havsörnar i trädtopparna. Nästa gång jag var tillbaka på Ryssudden var den 15:e och den 20:e juni. Den 20 juni var det 6 havsörnar men det var alldeles för långt fotoavstånd för att få användbara bilder. Jag funderade mycket hur jag skulle komma närmare, fick ett tips att ta en Waxholmsbåt som går i farleden intill holmarna. Skulle det gå?

Jag gjorde ett försök den 23 juni och tog en Waxholmsbåt ifrån Waxholm 9:25 (lite sent på dagen) och blev hämtad 50 minuter senare av min fru vid Östanå färjeläger.

 

 

Det satt en gammal havsörn i ett träd med gul näbb, ljust huvud och gul iris på fotoavstånd.

 

Det var svårt att fota ifrån en Waxholmsbåt, det gick fort, svårt att få en bra överblick genom kameran, motljus, vinkeln och ljuset ändrades hela tiden. Det fanns tre havsörnar som satt i träden, två synliga och en lite dolt.

 

 

 

Jag fotade även marken vid samma tillfälle för att se vad som fanns där. Det blev en bild med 3 havsörnar på marken mitt i bilden. I övrigt var det mycket skarv och en hel del bon på marken. Jag såg aldrig någon havsörn som hade tagit en skarv och skarvarna verkade vara helt orädda. En underlig situation. Om det hade varit gäss i stället för skarv så hade gässen lyft långt innan örnarna hade närmat sig.

 

Den 24 juni, tog jag kvällsturen i från Waxholm och blev åter hämtad av min fru vid Östanå.

 

 

Säl, klicka på bild

 

Utanför Skarpö vid Waxholm, var det något som låg på en grynna en bit bort. Fram med kameran och tittade (teleobjektiv fungerar som en sämre kikare). Jo det var en säl.

I övrigt blev det inga bra bilder. Jag såg endast en havsörn och som satt lite dolt på Småholmarna.

Den 30 juni var jag åter ute tidigt vid Ryssudden.

 

 

Svanungarna sov fortfarande i det tidiga morgonljuset.

 

Runda profiler i träden.

 

Bilden togs tidigt på morgonen och visar på flera runda profiler i träden. Vid senare analys visade det sig att det var 12 havsörnar i träden, vad som fanns på marken gick inte att se.

Hur kommer jag närmare?

Jag gjorde flera förfrågningar om att få tillgång till en mindre båt helst med förare, det såg trögt ut.

Men så fick jag en möjlighet att låna en mindre båt inklusive en förare (Stefan Rosenqvist i Boda), det kändes mycket bra, då fick Stefan styra och jag kunde koncentrera mig på örnarna.

 

Den 7 juli och den 13 juli.

 

Samma Kryssningsbåt som vi mötte, den är nu på väg ut ifrån Stockholm, en bit av södra holmen syns till vänster i bilden.

 

Vi åkte ut kl. 5:30 den 7 juni ifrån Dyvik, klart väder och lite vind, en härlig morgon. Vi gick norr ut längs farleden, lite överraskande mötte vi en stor Kryssningsbåt på väg in till Stockholm, annars kommer finlandsfärjorna runt kl. 6. Båtarna är så stora att holmarna bara försvinner bakom dem. Havsörnarna tycks inte bli störda. Vi fortsatte i farleden och norr om Småholmarna vek vi in mot Ljusterö. Vi lät båten glida långsamt ned mot holmarna. Spännande, det var flera havsörnar i träden. Var efter båt gled närmare lyfte några och flög till den södra holmen.

 

 

Det satt flera havsörnar i träden, spännande!

 

 

 

En ung havsörn lyfter 3 år, ej könsmogen, brun iris och grågul näbb.

 

 

 

 

En lite äldre havsörn satt mitt i bland skarvarna som tycks vara helt obekymrade.

 

 

 

Det blev en del rörelse bland örnarna, ju närmare båten gled. Här lyfter en.

 

 

 

 

Samma havsörn, den ser arg ut.

 

 

 

 

Den satte sig i ett nytt träd en bit bort, fortfarande med en arg blick.

 

 

 

 

Kommer inflygande.

 

En äldre havsörn kommer inflygande bland träden. Könsmogen, gul näbb, gul iris och ljust huvud, äldre än 5 år.

Den 13 juli var vi ute igen, den här gången fotograferade jag holmarna när vi gick i farleden. Eftersom vi var nära gick det inte att fotografera hela holmarna i en enda bild utan jag fick fota holmarna i flera delar.

 

 

 

Den södra tredjedelen av den norra holmen, 6 havsörnar syns på bilden. Här syns även att en del av växligheten håller på att komma tillbaka.

 

När jag senare analyserade fotona visade det sig att det vara 23 havsörnar tillsammans på båda holmarna. Havsörnarna tog inga skarvar, frågan är varför söker de sig till holmarna. Det är helt klart att det är tillgång mat som lockar. Gör de som labben stressar skarvarna så att de kastar upp födan som de har i krävan, eller vad är det som drar?

 

Det blev en även del bilder på skarven.

 

Mellanskarv i häckningsdräkt med vitt på halsen och med en vit fläck på låret som här täcks av vingen. En tidigare bild.

 

 

 

Boträd.

 

Ett boträd med skarv. Det är mycket skarv i trädet betydligt mera än vad antal bon indikerar. Här finns antagligen skarv som inte häckar. Äldre fåglar har mörkt bröst medan årsungarna har ljust.

 

 

En äldre skarv med intensivt gröna ögonen. Klicka på bild.

 

 

 

 

Här matas en av ungarna som stoppar ned hela huvudet i svalget på föräldern. Den kanske spiller lite samtidigt.

 

 

 

 

Så här ses ofta skarven i skärgården, stående på ett skär, en del med utfällda vingar för att torka. Fjäderdräkten är inte vattenavvisande, utan den blir blöt när den simmar.

 

Fler örnbilder.

 

Hur är det med irisen, ser den inte ut som gulbrun? Ej könsmogen. Klicka på bild.

 

 

 

Den sitter på en smal gren och spanar ned på marken, finns det något där nere? Så gjorde många av örnar, de spanade mot marken.

 

 

 

 

Här landar en örn på en smal gren. Skulle kunna vare en förlaga för en amerikansk skulptur, ett kraftfullt händelseuttryck. Klicka på bild.

 

 

 

 

Försöker hålla balansen med hjälp av vingarna, det gick bra till slut.

 

 

 

 

En ung havsörn, 1 år (2K) med mörkt huvud, mörka bruna ögon, mörk näbb. Den lär sig av de äldre hur man gör. Klicka på bild.

 

 

 

 

Havsörn över Täljöviken.

 

I augusti såg jag åter havsörn vid Näsängen och Täljöviken. De hade varit borta hela sommaren, nu vet jag varför. Jag besökte Ryssudden den 7 augusti för att se hur läget var där, det var det helt tyst och stilla vid Småholmarna, skarv och havsörn var borta.

Under framförallt juli tömdes delar av mellanskärgården på havsörn, de hade sökt sig till Småholmarna. Om de även övernattade på holmarna eller i närheten återstår att undersöka nästa år.

 

 

 

Tabell: Skarvinventering av antal bon i Stockholms skärgård.

Koloni                                                2017                  2018
Småholmarna S                               102                     505
Småholmarna N                            1241                     879
Summa                                              1343                   1384

Totalt Stockholms Skärgård   5789                  5686

Från och med år 2006 till 2017 har antal skarvbon legat rätt konstant mellan 5000 och upp till 5789 bon i Stockholms Skärgård, förutom år 2016 som var specifikt med 6380 bon.
Siffrorna är hämtade ifrån Skärgårdsstiftelsen, Levande Skärgårdsnatur 2019.

 

 

 

En storskrake hona (ej skarv) som har tagit en abborre.

Det är inte bara skarv som äter fisk, det är naturligt att sjöfågel äter fisk, det tillhör naturens gång. Det som är viktigt är att det finns grunda vikar för lek- och yngelområden så att det kläcks nya generationer. Många lek- och yngelområden har förstörts av brygganläggningar och av svallvågor ifrån båttrafiken längs med farlederna. Vid Dyvik har det i år 2019 skapats ett översvämningsområde för gädda, utomordentligt. Det är Sportfiskarna, Stockholms Stad och markägarna som har anlagt våtmarken. Det skall bli spännande och se vad som händer.

 

Tomas Seippel

 

 

2 reaktioner till “”

  1. Hej Tomas, fina bilder och kommentarer! Jag har också noterat att skarvarna verkar oberörda av örnarna. Kan de också, förutom labb-beteendet, vänta på ungar som dött och spilld föda (från matning) då havsörnen är besläktad med gamar?
    Hälsn Christoffer

  2. Bra. Lagom mycket text, sakligt och rakt på sak. Jag tänker följa i dina fotspår och fota lite från Waxholmsbåt. Hoppas att få se lite mer Havsörn än vad Vaxholm har att bjuda på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *